• फोन: ०२३६२ २२२५०८

परमपूज्य श्रीसद्‌गुरूसमर्थ अण्णामहाराजांची आरती

जय शिव सद्‌गुरू अण्णा | जय पिंगुळीच्या राणा |
पंचारती ओवाळू | निज पावन चरणा |
जय शिव सद्‌गुरू अण्णा || धॄ ||
शिवशंकर भोळा तू | देवकीनंदना | प्रभू देवकीनंदना |
वरदविनायक मूर्ती | आलो तव शरणा |
जय शिव सद्‌गुरू अण्णा || १ ||
राऊळबाबा स्वरूपा | दाविले सकळ जना | स्वामी दाविले सकळ जना |
बालोन्मनी तव लीला | लोभवी लोचना |
जय शिव सद्‌गुरू अण्णा || २ ||
अन्नदान नित करिशी | दत्त दयाघना | प्रभू दत्त दयाघना |
निर्मिलीस प्रतिपंढरी | शाश्वत कल्याणा ||
जय शिव सद्‌गुरू अण्णा || ३ ||
परशुराम करि परशु | तू दंडाधारिणा | स्वामी तू दंडाधारिणा |
जैसे सुदर्शन हरिचे | रक्षी भक्तगणा ||
जय शिव सद्‌गुरू अण्णा || ४ ||
भक्तिभावे आचरिता | अगम्य तव वचना | प्रभू अगम्य तव वचना |
दूरित तिमिर भवताप | जळती पाप क्षणा ||
जय शिव सद्‌गुरू अण्णा || ५ ||
ओंकारा सखया जीव | व्याकुळ तुजविणा | स्वामी व्याकुळ तुजविणा ||
अद्वैती दे शक्ती | तव नामस्मरणा ||
जय शिव सद्‌गुरू अण्णा || ६ ||
गुरूचरणरज श्रद्धा | तुझिया पदी अण्णा | प्रभू तुझिया पदी अण्णा |
निळकंठ अवधूता | कॄपा करी दीना ||
जय शिव सद्‌गुरू अण्णा || ७ ||

सौ. श्रद्धा विकास खामकर

श्रीक्षेत्र. पिंगुळी येथील वार्षिक उत्सव