• फोन: ०२३६२ २२२५०८

विद्यमान विश्वस्त मंडळ (कार्यकारिणी)

नाव हुद्दा संपर्क क्र.
श्री. विनायक दत्ताराम राऊळ कार्याध्यक्ष ९५४५७७७६९६
श्री. दशरथ विनायक राऊळ उपकार्याध्यक्ष ९४०३५५७५७७
श्री. अशोक शंकर तेजम कोषाध्यक्ष ९४२२३८१४१४
श्री. अशोक विश्वनाथ कदम विश्वस्त ९८६९०७६०६८
श्री. अनिल सदाशिव नायक खवटे विश्वस्त ९८२२१९९९८९
श्री. श्रीकॄष्ण गोपाळ गावडे विश्वस्त ९९२०२०८४२०
श्री. पांडुरंग व्यंकटेश सावंत विश्वस्त ९४२२०५८२८९
श्री. प्रदीप पुंडलिक घाडी आमोणकर विश्वस्त ९९६०४६६६७७
श्री. विनय मनोहर पाटील विश्वस्त ९००४३०२२२२
श्री. महादेव वसंत पांगे विश्वस्त ९८६७०१९१२१
श्री. श्रीकांत दत्ताराम राऊळ विश्वस्त ९९६९७७०९७३
श्री. गिरीधर आप्पा राऊळ विश्वस्त ७७९८८४२३६७
श्री. शरद रमाकांत राऊळ विश्वस्त ९८२३८७०९७३
श्री. सुनिल विठ्ठल फणसेकर विश्वस्त ९४२३३०१५६०
श्री. विवेक आनंद पार्सेकर विश्वस्त ९९२२५४१९९९

श्रीक्षेत्र. पिंगुळी येथील वार्षिक उत्सव